NYT I ARGUS 4.2

Argus 4.2 der udkom i foråret 2010 er en opdatering af den tidligere version 4.0 fra 2005.

Hovedpunkter:


Nærmere beskrivelse:

Atlasset i den tidligere Argus 4 har længe trængt til en revision. Zonetiderne rundt omkring i verden havde mange fejl, og det har ikke været muligt at skaffe opdateringer. Vi har derfor købt licens til ACS atlasset, der regnes for standarden i dag, og tilpasset det til Argus.

Det nye atlas har været inspiration til at forsyne Argus 4 med AstroCartoGraphy, eller astrogeografi, som vi plejer at kalde det på dansk: Et verdenskort med linier, der viser, hvor i verden man ville få de forskellige planeter i horoskopet til at stå lige på et hjørnehus, f.eks. hvor man skulle rejse hen for at få sin ellers sløve Venus aktiveret.

Men vi er gået videre og har gjort det i forvejen unikke livehoroskop endnu mere spændende: Et zoombart verdenskort som baggrund, og man kan bevæge musen rundt i verden og se horoskopet følge med. Det er også nyttigt, hvis man f.eks. har en horoskoptegning, men ikke kender data, man kan så alene ved hjælp af musen finde ud af, både hvor og hvornår personen er født.

Atlasset er desuden udvidet med forbedret betjening for indsætning af nye byer, for at finde tidszoner og finde de nærmeste byer til et givet sted og hvor mange km. de ligger fra.

I livehoroskopets radixdel kan man nu interaktivt vælge orbissystem, planetsæt og om der skal være huse medtaget, så det bliver mere nyttigt til øjebliksastrologi, til at visualisere astronomiske forhold, følge enkelte planetbevægelser og se, hvornår aspekter bliver eksakte og kulminerer på akserne.

Livehoroskopet kan udvides, så det fylder hele vinduet og kun har tidspanelerne med, så man lettere kan se tegningen på en lille skærm, desuden er det ommøbleret lidt, så det kan være på en 10" Netbook skærm.

I udskriftsvinduet kan man dobbeltklikke en horoskoptegning eller anden grafik og få den vist i fuld størrelse, der fylder hele skærmen, og herfra kan man printe den ud separat, på den led, der er mest hensigtsmæssig. Det er især nyttigt at kunne inspicere og udskrive astrogeografi-kortene på den lange led.

For dem, der har tydningstekster eller vil skrive deres egne, er der nu indbygget en tydningseditor, og der medfølger fire tydningsskeletter, så man uden at kende noget til Argus scriptsprog blot kan taste sine egne tydninger ind. Med editoren kan man ligeledes foretage smårettelser i færdige tydninger, man har købt til Argus.

 

Detaljerne:

Live-horoskopet
Planetvalg kan foretages i grupper ved at trække musen over dem
Størrelse af live-vinduet huskes til næste gang livehoroskopet åbnes
Bogmærker og indstillinger gemmes individuelt for personen til næste gang livehoroskopet åbnes.
Automatisk bevægelse udløses ikke længere uforvarende
Knap til at vælge by i det indbyggede atlas
Der vises ikke længere aspekter mellem MC og ASC
Rul-ned boks til valg af progressionsmetode
Livehoroskopets positioner bliver nu vist i sort (ikke gråt) i de to bokse.
Tidsnavigatorens næste- og forrige side fungerer mere intuitivt
Vinduet er ommøbleret lidt, så det kan vises fuldt ud på mindre (netbook) skærme
De to knapper: Opdater og Gendan medtager den valgte position på verdenskortet
Tidsnavigatorerne inkluderer sommertidsskift
Interaktiv astrogeografi med zoombart verdenskort
Tegningen kan zoomes ud til at fylde hele vinduet med kun tidsnavigatorpanelerne vist
Radixaspekterne kan vælges i flere varianter: ingen, 1 grad, øjbliks- eller normal radix.
Medtagne planeter kan vælges individuelt, også for radixhoroskopet.
Huse kan fravælges, så man altid har Vædderen til venstre

Betjeningskomfort
Grafik (horoskoptegning mv) kan nu dobbeltklikkes og vises i fuldskærm og printes separat
Nu fungerer musehjulet i udskrifterne.
Enklere at tilføje nye byer i atlasset
Zone-opslag finder nærmeste zone(r) for en given bredde/længde
Liste over 60 nærmeste byer ud fra en given bredde/længde
Mulighed for udskrift af horoskopcirkel med valgbare planeter udeladt.
Footer og header har Separat skrifttype/størrelse
Urfunktion kan indstilles til at vise positioner

Kosmetisk
Baggrundsfarven på kontrolpanelet kan indstilles i farvevalgsmenuen
Farven på tekstudskrifter kan indstilles i farvevalgsmenuen.
Horoskoptegningen kan nu placeres midtjusteret på udskriftsiden.
Plutosymbolet er formindsket lidt på horoskoptegningen.
Måneknudesymbolet er formindsket lidt på horoskoptegningen (i Engelsk, Universel og Fransk stil)
Horoskoptegning-stilart "Universel" har fået en lettere gradkreds uden den ekstra cirkel.


Finurligheder:
Farven på alle aspekttyper (ikke kun de basale) kan indstilles i farvevalgsmenuen
Funktionstast F1 kan bruges som makro uden at kalde hjælpemenuen i stedet
Udskrift af database kan inbefatte noter (højreklik udskriftknappen)
Footer: sidenumre kan nu skrives "Side xx af yy" i stedet for "Page xx of yy"
Udskrift af 60 års progressioner viser hvilken progressionsmetoder, der er anvendt
Nemmere redigering af systemvariabler, især de komma-separerede
Makroer til indstilling af horoskop-stilart:
XIWS0 Lotus
XIWS1 Angelsaksisk
XIWS2 Universel
XIWS3 Fransk
Makroer til valg af aspektstilart
XIWA0 Aspekter til symbol
XIWA1 Aspekter til centrum
XIWA2 Aspeker til grad
XIWA3 Ingen aspekter
Makroer til valg af positionsangivelser på horoskoptegningen
XIWD0 Ingen grader og minutter
XIWD1 Kun grader
XIWD2 Grader og minutter
Footeren kan gøres længere end en halv sidebredde
Hvis man installere SwissEphemeris (32MB ekstra) kan man udskrive små månedsefemerider med de nye Kuiperbælte-småplaneter (Eris, Sedna... 8 ialt)

Fejlrettelser:
Sikkerhedskopieringens "overskriv alt" knap virker nu korrekt
Dagshoroskop rettet (skulle somme tider køres to gange for at blive korrekt)
Fejlagtig farve i start af transitforløb rettet
Fejlmelding opstår ikke mere, hvis man sletter horoskop-uret fra udskriftsvinduet
Alle ikoner risikerer ikke længere at forsvinde på mystisk vis,
Kald af Website blokerer ikke længere Argus til man lukker websitet ned igen
Kündig beregningen klarer nu skift til/fra sommertid midt i en snit-serie.
Livehoroskopet klarer sommertidsskift i farten

Installation:

Installationsprogrammet overskriver ikke dine data, hvis du har den gamle version i forvejen. De nye funktioner bliver "flettet ind".

Priser:

Licensen til ACS atlasset har betydet en let prisforhøjelse, selv om prisen umiddelbart ser uændret ud. Elektronisk levering er nu standard og giver ikke længere rabat. Vil man have CDROM og printet manual koster det 150 kr. ekstra.

ARGUS 4 NY
ARGUS 4 opdatering fra ver. 3.1 eller DOS PCA
ARGUS 4 opdatering fra ver 4.0

1500.- kr
1000.- kr
300.- kr

Ovennævnte priser er inklusive moms.